• grønn måned åpning av utstyrssentralen og klesbyttedag
  • Grønn måned klesbyttedag og åpning av utstyrssentralen på Straumen bibliotek
  • Dugnad Mørsvikbotn kirkegård
  • Grønn måned klimapilegrim
  • Tusen takk
  • Grønn måned. Indre Salten hagelag foredrag med Iris
  • Grønn menighet
  • Grønn måned. Utstilling i våpenhuset Røsvik kirke laget av kunstnere i 3-4 klasse ved Røsvik skole
  • Grønn måned. Bilder fra åpningen av bildet av lyrikk, tema miljø med 1. klassen fra Straumen skole
  • Grønn måned aktivitetsoversikt

Dagens bibelord

Kalender


Grønn måned klesbyttedag og åpning av utstyrssentralen på Straumen bibliotek

   Les mer...

Dugnad Mørsvikbotn kirkegård

Dugnad på Mørsvikbotn kirkegård    Les mer...

Grønn måned klimapilegrim

   Les mer...

Grønn måned. Nordre Sørfold husflidslag, tema redesign(gjenbruk

   Les mer...

Grønn måned. lyden av lyrikk på Vaffelhjørnet

   Les mer...

Grønn måned. Indre Salten hagelag foredrag med Iris

   Les mer...

Grønn måned. Straumen og omegn husflidslag, hekling av mattefiller

   Les mer...

Grønn måned. Utstilling i våpenhuset Røsvik kirke laget av kunstnere i 3-4 klasse ved Røsvik skole

   Les mer...

Grønn måned aktivitetsoversikt

   Les mer...

Grønn måned. Bilder fra åpningen av bildet av lyrikk, tema miljø med 1. klassen fra Straumen skole

   Les mer...

Utlysning av stilling som organist

Etter mange år som organist i Sørfold menighet, har organisten bestemt seg for ...   Les mer...