Sørfold kirkelige fellesråd > Forside
  • Høstaktiviteter på Eldresenteret
  • Temamøte sorg
  • skaperverket, Slangen i treet
  • Våre konfirmanter 2020
  • Avslutning av den Grønne måneden
  • Grønn måned klimapilegrim

Dagens bibelord

Kalender


Høstaktiviteter på Eldresenteret

   Les mer...

Temamøte sorg

   Les mer...

Rørstadkirkens venneforening

Rørstadkirkens venneforening kan du følge på Facebook!    Les mer...

Våre konfirmanter 2020

   Les mer...

Oppussing og renovering av gravminner

Oppussing og renovering av gravminner    Les mer...