Sørfold kirkelige fellesråd > Forside
  • Tid og sted for kirkevalget der du bor
  • Avslutning av den Grønne måneden
  • Grønn måned klimapilegrim

Dagens bibelord

Kalender


Rørstadkirkens venneforening

Rørstadkirkens venneforening kan du følge på Facebook!    Les mer...

Tid og sted for kirkevalget der du bor

Tid og sted for Kirkevalget i Sørfold    Les mer...

Kandidatene til valget i Sørfold menighet

Presentasjon av kandidatene til valget.    Les mer...

Konfirmant 2020

Hjertelig velkommen som konfirmant i Sørfold menighet!    Les mer...

Oppussing og renovering av gravminner

Oppussing og renovering av gravminner    Les mer...

Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg

Valgdag 9. september      Les mer...