Menighetsbladet
Menighetsbladet
Menighetsbladet

Menighetsbladet i Sørfold har ikke vært gitt ut siden 2011. Men her finner du noen tidligere utgivelser av menighetsbladet, fra vårt arkiv

Ansvarlig utgiver av menighetsbladet:
Sørfold menighetsråd
 
Bankgiro for Sørfold Menighetsblad: 4509.10.99857

Takk for din gave!