Menighetsrådet
Menighetsrådet

Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2015 - 2019

Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer:
Mikal Arntzen, Engan
Torild Linde, Evjen
Anny Carlsen, Engan
Ole Henrik Fagerbakk, Høystakkan, Megården
Harald Henriksen, Straumen
Jan Åsmund Nilsen, Røsvik
 
Hilde Lundestad fra Røsvik har permisjon fra rådet ut 2016
 

Varamedlemmer:
Henning Øwre, Ankilen
Kari-Ann Reinvik, Engan
Ellinor Horndal, Mørsvikbotn
Ingvill Hansen, Straumen
Einar Erichsen, Straumen