Menighetsrådet
Menighetsrådet
Menighetsrådet

Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2015 - 2019

Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer:
Mikal Arntzen, Engan
Torild Linde, Evjen
Anny Carlsen, Engan
Ole Henrik Fagerbakk, Høystakkan, Megården
Harald Henriksen, Straumen
Jan Åsmund Nilsen, Røsvik
 

Varamedlemmer:
Henning Øwre, Ankilen
Kari-Ann Reinvik, Engan
Ellinor Horndal, Mørsvikbotn
Ingvill Hansen, Straumen
Einar Erichsen, Straumen