Rørstad kirke
Rørstad kirke
Klikk på bilde for å få mer informasjon om kirka.
Du finner mer informasjon om kirka på www.kirkesok.no.