"Grønn" måned i mai
"Grønn" måned i mai

I 2017 ble Sørfold menighet registrert som grønn menighet. I den anledning har diakonien i menigheten tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt. Vi har gått sammen med lag og foreninger, virksomheter, kommunen og skoler, som også tenker grønne tanker og er opptatt av et bærekraftig lokalmiljø. Resultatet av dette vil dere se i form av en brosjyre/aktivitetsoversikt som gis ut til alle husstandene i Sørfold, for mai måned. 

I Sørfold menighet ser vi folkehelse og miljø i et helhetlig perspektiv. Og et av konseptet i "Grønn" måned er at vi også satser på kortreist kultur, i vid forstand. Det lokale engasjementet er bærebjelken i et lokalsamfunn.

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere lykke til med arrangementene. Samtidig vil vi oppfordre folk til å delta på det som skjer i kommunene