Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg
Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg
Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg

Valgdag 9. september

 

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste Sørfold sokn

Ved valg til menighetsråd i Sørfold sokn er det én godkjent valgliste:
Nominasjonskomiteens liste.


Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge:

1. Ole Henrik Fagerbakk, Høystakkan, Pensjonist
2. Jorun Annie Bringsli, Straumen, Pensjonist
3. Ellinor Horndal, Mørsvikbotn, Pensjonist
4. Brit Meisfjord, Straumen, Fagarbeider
5. Arnfinn Grovvassbakk, Styrkesnes, Pensjonist
6. Mikal Arntzen, Engan, Pensjonist
7. Heidi Skogheim, Straumen, Uføretrygdet
8. Stein Haavard Martinussen, Straumen, Pensjonist
9. Anita Nordhei Ullvang, Straumen, Hjemmeværende
10. Anne Rita Sommerseth Eliassen, Kobelv, Lærer
11. Lisbeth Eidissen, Røsvik, Merkantil og barne- og ungdomsarbeider
12. Ingrid Santi, Straumen, Pensjonist

Detaljene om valget kan leses om i valghåndboken: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/2019/for-medarbeidere/valghandbok_kirkevalget2019.pdf