Grønn måned klesbyttedag og åpning av utstyrssentralen på Straumen bibliotek
Grønn måned klesbyttedag og åpning av utstyrssentralen på Straumen bibliotek

Det var mange som hadde tatt turen til biblioteket i godværet. Det var høytidleig åpning av utstyrssentralen med snorklipping av Malin Kamfjord. Utstyrssentralen har en mengde turutstyr som kan lånes ut. Det er et fint inkluderende og grønt tiltak som kan være med på å redusere forbruket og utenforskap, ved at flere får tilgang til utstyr og at folk låner fremfor å kjøpe. Inne på biblioteket var det klesbyttehandel. Her var det flere klesplagg som fant nye eiere.

På biblioteket kan du også finne inspirerende bokutstillinger med grønne tema.