Våre konfirmanter 2020
Våre konfirmanter 2020
Våre konfirmanter 2020

Her ser vi konfirmantene i kreativ utfoldelse med å lage skaperverket i leire.