22.06.2018: Gal 5,6-15

6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. ...


Kilde: www.bibel.no