Sørfold kirkelige fellesråd > Råd og Utvalg

Nytt fra råd og utvalg

Menighetsrådet

Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2015 - 2019    Les mer...