Nytt fra råd og utvalg

Tid og sted for kirkevalget der du bor

Tid og sted for Kirkevalget i Sørfold    Les mer...

Kandidatene til valget i Sørfold menighet

Presentasjon av kandidatene til valget.    Les mer...

Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg

Valgdag 9. september      Les mer...

Menighetsrådet

Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2015 - 2019    Les mer...