Nytt fra råd og utvalg

Kunngjøring av valglister - Menighetsrådsvalg

Valgdag 9. september      Les mer...

Menighetsrådet

Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2015 - 2019    Les mer...