Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Sørfold menighet.

Vi vil stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier. I tillegg til dette har vi ulike markeringer gjennom året hvor vi deler ut 4- og 6 års bok og bibel.

Velg kalender