Grønn menighet


Sørfold menighet er sertifisert som grønn menighet. I den anledning har vi arrangert ulike grønne prosjekter. Våren 2019 tok vi initiativ til å arrangere en Grønn måned sammen med ulike virksomheter, lag og foreninger og kulturetaten i kommunen. Resultatet ser du i aktivitetsbrosjyren under.

vi jobber etter filosofien; alene kan man gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer. Har du grønne tanker? -ikke nøl med å ta kontakt