Grønn menighet


Sørfold menighet er sertifisert som grønn menighet og har i den anledning opprettet et miljøutvalg, bestående av diakoniarbeideren og frivillige. Et av målene i handlingsplanen er å utfordre andre samarbeidspartnere på ulike grønne aktiviteter og prosjekter. Våren 2019 tok vi initiativ til å arrangere Grønn måned i mai, sammen med ulike virksomheter, lag og foreninger, skolene og kulturetaten i kommunen. Resultatet ser du i aktivitetsbrosjyren under.

Vi jobber etter filosofien; alene kan man gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer. Har du grønne tanker og ideer som du kunne tenke deg å samarbeide med oss om, er du velkommen til å ta kontakt med diakoniarbeideren