Voksen i Sørfold


Sørfold menighet har som mål å bidra til å skape inkluderende fellesskap som inspirerer til deltagelse og innhold i hverdagen

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menigheten. Under ser du våre aktuelle tilbud til voksne i Sørfold