Grønn måned klimapilegrim


Grønn måned i Sørfold, Klimapilegrimsvandring i Mørsvikbotn

I et fantastisk vårvær med majestetiske kulisser, vandret en fin liten flokk på 30 stykker som klimapilegrimer fra Mørsvikbotn kapell til Sildhopvatn. Vi vandret oss gjennom gudstjenesteleddene, i solidaritet med de som rammes av klimaendringene og til ettertanke og refleksjon over våre egne valg i livet. Arrangementet er en del av Sørfold menighets markering av Grønn måned.  Vi avsluttet vandringen med kirkekaffe i grillhytten.

Tilbake