Til alle frivillige


Takk til alle frivillige, til dere som stiller opp med kunnskap, praktisk arbeid, varme og omsorg for våre neste. Sørfold menighet takker alle frivillig med varme tanker og en stor takk for deres innsats og for den gode ettervarmen deres bidrag gir.

Vi har mange ulike oppgaver så hvis du har du lyst å være frivillig medarbeider hos oss, er det bare å ta kontakt.

Tilbake