Menighetsrådet


Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2019 - 2023

Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer:
Brit Meisfjord, 
Lisbeth Eidissen
Ole Henrik Fagerbakk
Anita Nordhei Ullvang
Anne Rita Sommerseth Eliassen
Heidi Iren Skogheim
 
Varamedlemmer:
Jorunn Annie Bringsli
Ingrid Santi
Ellinor Horndal
Stein Haavard Martinussen
 
Leder av menighetsrådet er Ole Henrik Fagerbakk
Nestleder av menighetsrådet er Brit Meisfjord
Leder av fellesrådet er Anita Nordhei Ullvang
Nestleder av fellesrådet er Lisbeth Eidissen
Tilbake