Presentasjon av godt samarbeid i Sørfold, på Diakonikonferansen i Oslo


Det positive samarbeidet i forbindelse med Grønn måned i Sørfold har blitt lagt merke til langt utenfor våre kommunegrenser.
På bakgrunn av dette ble vi i forbindelse med diakonikonferansen 2019 i Oslo, invitert til å komme og stå på stand sammen med kirkerådet. Så denne uken har diakoniarbeideren stått på stand og snakket varmt om det gode samarbeidet i Sørfold.
"Det spirer og gror i Sørfold"
Her er det Per Ivar Våje fra kirkerådet som informerer om kirkens Grønne perspektiv.

 

Tilbake