Hvem gjør hva-Diakoniarbeider


Diakoniarbeider Connie

Har ansvar for ulike tiltak rettet mot gruppen voksne. Som Fredags-kafeen på Vaffelhjørnet og ulike aktiviteter i omsorgsboligene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med medlemmene i Eldres Venner, som også stiller som gode hjelpere på fredags-kafeen. På sykehjemmet i Røsvik samarbeider jeg med Røsvik venneforening om ulike aktivter gjennom året.

Fra september til mars er det noen dager med åpen kirke og kapell. Dette er et tilbud om å komme inn i det hellige rommet midt i folks hverdag, for å tenne et lys, ta seg en stille stund eller få seg en liten prat og en varm kopp kaffe.

Videre er diakoniarbeideren tilstede i konfirmanttimene sammen med soknepresten og deltar også på en rekke gudstjenester gjennom året. I jobben som diakoniarbeider treffer man mange mennesker og har mange samtaler, dette er også en viktig del av jobben. Dersom noen skulle ønske en liten prat er det mulig å ta kontakt med meg.

Allehelgen er en viktig markering hvor vi retter fokus på temaet sorg og minner, da har vi gudstjenester hvor vi minnes de som har gått bort det siste året. Diakoniarbeideren har også åpne kirkerom i anledning allehelgen og har i tillegg en stand på handlesparken eller den lokale butikken hvor jeg deler ut lys og snakker med folk om temaet sorg.

I 2017 ble vi registrert som grønn menighet og har siden den gang jobbet aktivt med flere av FNs bærekraftsmål gjennom ulike prosjekter som er rettet mot miljøet og bærekraftige bygdesamfunn. Noe av dette er prosjekt: Bærekraft, Grønn måned, Grillhusprosjektet i Lakseparken.

Videre jobber vi aktivt med å markedsføre våre aktiviteter slik at vi oppfyller våre mål om at de skal være inkludernede og tilgjengelig for folk flest. Vi benytter hjemmesiden, facebook, plakater på butikken, kirkekontoret og i omsorgsboligene, lokalavis, nettsteded; hva skjer i kirken og kommunenes hjemmeside.

Hvis du ønsker å fordype deg i noen av de tankene og målene som ligger bak våre tiltak, kan du gå lese diakoniplanen og handlingsplanene for vår grønne menighet her på hjemmesiden. Eller ta direkte kontakt med diakoniarbeideren.

Med vennlig hilsen

Connie Bakken

Tilbake